Předstartovní informace

ČASOVÝ HARMONOGRAM:                        

9:30 – 10:45   PREZENTACE

11:00   START

cca 11:45 první závodníci v cíli

cca 13:00 vyhlášení výsledků

PREZENTACE: Při prezentaci obdržíte igelitku, ve které najdete: startovní číslo, pamětní medaili, zavírací špendlíky, lístek na občerstvení v cíli, čelenku (jen závodníci s předem zaplaceným startovným), občerstvení. Od nezletilých závodníků bude vyžadován podpis zákonného zástupce.

ZNAČENÍ TRATI: Černožluté mlíko a žluté šipky na zemi. Na křižovatkách budou pořadatelé.

ZÁZEMÍ: Závodníci mají vyhrazenou místnost na převléknutí a úschovu věcí v prostorách restaurace U Jirsáka. K dispozici je také WC.

PARKOVÁNÍ: Při příjezdu vás navede pořadatel.

OBČERSTVENÍ: Každý závodník obdrží v cíli guláš, čaj či další drobné občerstvení. Bude otevřena i restaurace.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: Vyhlášení výsledků proběhne po doběhu všech závodníků a zpracování výsledků (cca 13:00). Budou vyhlášení první tři závodníci z každé kategorie, kteří obdrží věcné ceny. Pro nejrychlejšího muže a ženu je připravena finanční odměna ve výši 500 Kč.