PRAVIDLA ZÁVODU

REGISTRACE

• Přihlášením se do závodu souhlasím s níže uvedenými pravidly závodu.

• Online registrace je možná nejpozději do 28. 12. 2023. Poté bude registrace možná pouze v den konání závodu při prezentaci od 9:30 do 10:30.

• Online registrace závodníka je platná tehdy, až budou peníze připsány na účet.

• Zaplacené startovné je nevratné, avšak lze převést na jiného závodníka.

• Veškeré převody na jiného závodníka budou bezplatně vyřešeny do 28. 12. 2023 na e-mailu – info@vikyrovicka12.cz. Poté již není přepis na jiného závodníka možný.

• Při registraci je nutné vyplnit všechny požadované informace o závodníkovi. Tyto údaje budou využity pro vedení databáze závodníků a kompletní zpracování výsledků.

• Hlavního závodu se mohou zúčastnit jen závodníci starší 18 let. Pokud je závodník mladší 18 let, je nutné předložit souhlas rodiče či zákonného zástupce. Ten na sebe bere plnou zodpovědnost za nezletilého potomka.

• Každému závodníkovi bude při prezentaci zapůjčen čip, který je nutno vrátit bezprostředně po závodě. V případě nevrácení/ztráty čipu musí závodník uhradit pokutu 500 Kč.

START A POHYB PO TRATI

• Každý účastník startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodník během celé akce Vikýřovická 12, jakožto ani během případného tréninku na trati nebo doprovodného programu.

• Každý účastník se řídí dle oficiální mapy a oficiálním značením trati (žluté šipky + červenobílé mlíko).

• Závodník musí ke zdolání trasy využít jen vlastní fyzické a psychické síly.

• Závodníci nesmí využít žádné cizí pomoci nebo dopravního prostředku např. kolo, kolečkové brusle, motocykl, auto, autobus, traktor, koně apod.

• Závodník musí absolvovat celou trať závodu, tak jak je zakreslena v oficiální mapě závodu nebo oficiálně vyznačena. V případě zkrácení, bude závodník diskvalifikován.

• Trasa závodu křižuje železniční trať za jejího plného provozu a může dojít ke zdržení některých závodníků z důvodu projíždění vlaku. Takto vzniklá časová ztráta nebude v cíli nijak zohledňována.

• Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrady pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek (pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a kde bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví).

MOŽNOSTI DISKVALIFIKACE ZÁVODNÍKA

• ztráta startovního čísla nebo čipu

• chození mimo trať – zkracování tratě

• nedokončení závodu

OSTATNÍ PODMÍNKY

Závodníci berou na vědomí, že se závod koná za plného silničního provozu a musí dodržovat pravidla silničního provozu, tj. zákon 361/2000sb – Zákon o silničním provozu.

• Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jimi způsobené.

• Pořadatel neuzavřel žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti
s účastí v závodě.

• Závodníkům se zakazuje odhazovat jakékoli odpadky v průběhu závodu do přírody.

• Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok šelmy apod.)

• Závodník souhlasí, že bude během závodu fotografován/natáčen (i dronem) a jeho fotografie/videozáznamy budou dostupné online, na webových stránkách a sociálních sítích závodu
a pořadatel je může používat k marketingovým účelům.